Glitre Energi

Produsent, distributør og selger av elektrisk kraft, med røtter tilbake til Drammen kommunale elektrisitetsverk fra 1903. (Se også Elektrisitetsforsyning). Etablert av Drammen kommune og Buskerud Fylkeskommune (gjennom Vardar A/S). Kraftproduksjon pr. 2020: 23 hel- eller deleide vannkraftstasjoner (direkte eller indirekte eierskap), med driftsansvar for 20 av disse. 59 ansatte. Distribusjonsnett pr. 2020: 95 000 kunder, 93 […]

Cookies | Personvern

bn