Drammen Fjernvarme A/S

er en fjernvarmeleverandør med konsesjon i Drammen by. Produksjon i varmesentraler på Brakerøya og Sundland. Selskapet har konsesjon på å levere fjernvarme til abonnenter på Strømsø/Tangen og Bragernes. Konsesjonsområdet er klart avgrenset og dekker ikke bydelene i sin helhet. Selskapet eies av Glitre Energi AS (50 %) i Drammen og Varme Acquistions AS (50 %) […]

Cookies | Personvern

bn