Drammen Fjernvarme A/S

er en fjernvarmeleverandør med konsesjon i Drammen by. Produksjon i varmesentraler på Brakerøya og Sundland. Selskapet har konsesjon på å levere fjernvarme til abonnenter på Strømsø/Tangen og Bragernes. Konsesjonsområdet er klart avgrenset og dekker ikke bydelene i sin helhet. Selskapet eies av Glitre Energi AS (50 %) i Drammen og Varme Acquistions AS (50 %) i Bærum. Pr. 2020 eier selskapet et 27 kilometer langt varmenett, 260 kundesentraler og en kapasitet på 85 MW.

Fjernvarmeutbyggingen i Drammen startet i 1984 i regi av Drammen Energiverk. Historikk: 1984: Fyrsentral i Nedre Storgate 24 med abonnenter på Bragernes. 1986: Første abonnent på Strømsø / Fyrsentral i Konnerudgata 10. 1998: Drammen Fjernvarme AS stiftet. 1999: Drammen Fjernvarme gis konsesjon. 2000: Drammen Kommune beslutter tilknytningsplikt. 2001: Elvekrysning binder fjernvarmenettet på Strømsø og Bragernes sammen. 2002: Biobrenselanlegg på Sundland tatt i bruk. 2012: Brakerøya varmesentral ble tatt i bruk, verdens største ammoniakkbaserte varmepumpe.

Anlegget på Brakerøya har en varmepumpe som tar 15 MW (grunnlast). Anlegget dekker størsteparten av behovet hele året og henter vann fra 40 meters dyp i Drammensfjorden som holder jevnt 8-9 grader celsius hele året rundt. Anlegget har en reservelast (spisslast) på 30 MW. Anlegget på Sundland har en biokjele på 8 MW (grunnlast) basert på trepellets. Anlegget har en reservelast (spisslast) på 16 MW.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet