Drammen busstasjon

i Jernbanegata 10 er hovedbusstasjon for Drammen, åpnet 14. oktober 2004. Stasjonen er knutepunkt for alle by- og lokalruter i byen og omegnen. Den nye stasjonen ble realisert som et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, Drammen kommune og Statens vegvesen. Stasjonen erstattet gamle Drammen rutebilstasjon fra 1969. Stasjonen ble nominert til Statens byggeskikkpris for 2005. Samarbeidspartnerne ble tildelt Norges Blindeforbunds tilgjengelighetspris i 2005. Stasjonen fikk prisen for å være ekstra godt tilrettelagt for blinde og svaksynte. I forbindelse med anbudsoppstart på bussrutene i Drammen sommeren 2014 ble kiosken fra 2004 innredet som oppholdsrom for bussjåfører fordi driftssentralen og bussgarasjen ble flyttet til Kobbervikdalen. I 2015 ble stasjonen oppgradert med blant annet bedre skilting og bedre holdeplassoppslag. I 2016 ble det åpnet et venterom for reisende.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet