Drammen rutebilstasjon

ble offisielt åpnet 2. januar 1969 lokalisert til Jernbanegata 4 på Strømsø. Den ble drevet av busselskapet SH-Busslinjer, fram til et kommunalt selskap overtok i 1978. Rutebilstasjonen inkluderte ruteopplysning, hittegodskontor, kiosk, butikk, parkeringsplasser (blant annet for Skoger Sparebank) og driftssentralen til busselskapet. Da stasjonen ble revet høsten 2001 ble driftssentralen flyttet til bygget ved godsterminalen […]

Drammen busstasjon

i Jernbanegata 10 er hovedbusstasjon for Drammen, åpnet 14. oktober 2004. Stasjonen er knutepunkt for alle by- og lokalruter i byen og omegnen. Den nye stasjonen ble realisert som et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, Drammen kommune og Statens vegvesen. Stasjonen erstattet gamle Drammen rutebilstasjon fra 1969. Stasjonen ble nominert til Statens byggeskikkpris for 2005. Samarbeidspartnerne […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet