Drammen Byliste

Politisk parti med hovedkontor i Drammen, en ulikt sammensatt gruppe som ble etablert foran kommunevalget 1995. Bylisten hadde sin bakgrunn i store gruppers misnøye med politikernes vedtak om Veipakke Drammen og besto av utbrytere fra Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre samt andre grupperinger og en del upolitiske bypatrioter. Bylisten, som gikk til valg på bl.a. lang Bragernes-tunnel, nye utredninger om veisaken og større lydhørhet overfor byens innbyggere, ble innvalgt i bystyret med 11 representanter (av 69) under ledelse av Hans Jørgen Frank. Ved valget i 1999 fikk bylisten syv representanter, med Jan Petter Juriks som leder. I 2003 tre representanter (av 49) med Terje Vegard Kopperud som leder. I 2007 fikk Drammen Byliste inn to representanter, ledet av Jan Inge Aas Eidem. Ved kommunevalgene i 2011 og 2015 ble Drammen byliste valgt inn med 1 representant. Ved valget foran kommunesammenslåingen i 2019 falt Drammen byliste utenfor det nye kommunestyret.

Blant flere velkjente bylistesupportere var poeten Triztan Vindtorn, forfatteren Tom Helgesen og kunstneren Hilde Diesen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet