Drammen stasjon

ble åpnet i 1866 da den uferdige Randsfjordbanen (offisielt åpnet 12.10 1868, sidespor Hokksund-Kongsberg åpnet 10.11.1871) ble tatt i bruk. Ved Drammen stasjon møtes Drammensbanen (åpnet 7.10.1872, Oslo-Drammen), Randsfjordbanen (opprinnelig Drammen-Jevnaker), Vestfoldbanen (opprinnelig Jarlsbergbanen, innviet 13.10.1881, Drammen-Skien) og Sørlandsbanen (Randsfjordbanen til Hokksund og Sørlandsbanen til Kristiansand/Stavanger, fullført 1. mai 1944). Persontogene til Bergen har fra 1984 gått fra Oslo via Drammensbanen til Drammen og via Randsfjordbanen til Hønefoss, der Bergensbanen overtar. Godstogene til Bergen går både via Drammen og på den opprinnelige Bergensbanen via Roa på Hadeland. Nybyen godsterminal er tilknyttet stasjonen via et sidespor. Se også: Jernbane.

Den opprinnelige stasjonsbygningen (nå kalt Bygg A) ble først bygget i to etasjer, men ble utvidet med en tredje etasje i 1926. Videre ble det bygget et nytt kontor og ekspedisjonsbygg, kalt bygg B, innviet i 1977. I 2011 gjennomgikk Drammen stasjon en omfattende ombygging og rehabilitering. Etter planen skal stasjonen bygges om på nytt og stå ferdig i ny drakt i 2024.

Cookies | Personvern

bn