Drammen stasjon

ble åpnet i oktober 1866 da anlegget av Randsfjordbanen hadde nådd frem til Vikersund stasjon. Banen ble offisielt åpnet 12.10 1868, etter å ha blitt fullført fram til Jevnaker på Hadeland. Sidesporet Hokksund-Kongsberg ble åpnet 10.11.1871.

Ved Drammen stasjon møtes Drammensbanen (åpnet 7.10.1872, Oslo-Drammen), Randsfjordbanen (Drammen-Jevnaker), Vestfoldbanen (opprinnelig Jarlsbergbanen, innviet 13.10.1881, Drammen-Skien) og Sørlandsbanen (Randsfjordbanen til Hokksund og Sørlandsbanen videre til Kristiansand/Stavanger, fullført 1. mai 1944).

Persontogene til Bergen har fra 1984 gått fra Oslo via Drammensbanen til Drammen og via Randsfjordbanen til Hønefoss, der Bergensbanen overtar. Godstogene til Bergen går både via Drammen og på den opprinnelige Bergensbanen via Roa på Hadeland. Nybyen godsterminal var tilknyttet stasjonen via et sidespor. Se også: Jernbane.

Den opprinnelige stasjonsbygningen (nå kalt Bygg A) ble ble tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull og sto ferdig til åpningen av Randsfjorsbanen i 1866. Bygget hadde opprinnelig to etasjer, men ble utvidet med en tredje etasje i 1926. Videre ble det bygget et nytt kontor og ekspedisjonsbygg, kalt bygg B, innviet i 1977. I 2011 gjennomgikk Drammen stasjon en omfattende ombygging og rehabilitering. Etter planen skal stasjonen bygges om på nytt og stå ferdig i ny drakt i 2024.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet