Eidsfos Verk avd. Sundlandverkstedet

Godsvognfabrikk på Sundland, rett vest for jernbaneverkstedet. Opprettet 1938 av Eidsfos Verk i Hof, med en verkstedhall på 1250 kvm. grunnflate og 50 mål stor tomt. Bakgrunnen for etableringen var at verkets produksjon av godsvogner måtte flyttes på grunn av Eidsfosbanens nedleggelse. Bedriften startet med vognproduksjon i 1902. Vognfabrikken på Sundland ferdigstilte primært lukkede godsvogner […]

Flytoget

Drammen stasjon ble søndre endestasjon for Flytoget fra 2. september 2009. Flytoget A/S er et statlig eid togselskap som frakter passasjerer i pendelen mellom Drammen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Fra Drammen har togene avgang hvert 20. minutt. Fra 22. august 1999 til 1. september 2009 pendlet Flytoget mellom Asker stasjon og Oslo Lufthavn Gardermoen.

Drammen stasjon

ble åpnet i oktober 1866 da anlegget av Randsfjordbanen hadde nådd frem til Vikersund stasjon. Banen ble offisielt åpnet 12.10 1868, etter å ha blitt fullført fram til Jevnaker på Hadeland. Sidesporet Hokksund-Kongsberg ble åpnet 10.11.1871. Ved Drammen stasjon møtes Drammensbanen (åpnet 7.10.1872, Oslo-Drammen), Randsfjordbanen (Drammen-Jevnaker), Vestfoldbanen (opprinnelig Jarlsbergbanen, innviet 13.10.1881, Drammen-Skien) og Sørlandsbanen (Randsfjordbanen […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet