Flytoget

Drammen stasjon ble søndre endestasjon for Flytoget fra 2. september 2009. Flytoget A/S er et statlig eid togselskap som frakter passasjerer i pendelen mellom Drammen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Fra Drammen har togene avgang hvert 20. minutt. Fra 22. august 1999 til 1. september 2009 pendlet Flytoget mellom Asker stasjon og Oslo Lufthavn Gardermoen.

Drammen stasjon

ble åpnet i 1866 da den uferdige Randsfjordbanen (offisielt åpnet 12.10 1868, sidespor Hokksund-Kongsberg åpnet 10.11.1871) ble tatt i bruk. Ved Drammen stasjon møtes Drammensbanen (åpnet 7.10.1872, Oslo-Drammen), Randsfjordbanen (opprinnelig Drammen-Jevnaker), Vestfoldbanen (opprinnelig Jarlsbergbanen, innviet 13.10.1881, Drammen-Skien) og Sørlandsbanen (Randsfjordbanen til Hokksund og Sørlandsbanen til Kristiansand/Stavanger, fullført 1. mai 1944). Persontogene til Bergen har fra […]

Cookies | Personvern

bn