Flytoget

Drammen stasjon ble søndre endestasjon for Flytoget fra 2. september 2009. Flytoget A/S er et statlig eid togselskap som frakter passasjerer i pendelen mellom Drammen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Fra Drammen har togene avgang hvert 20. minutt. Fra 22. august 1999 til 1. september 2009 pendlet Flytoget mellom Asker stasjon og Oslo Lufthavn Gardermoen.

Drammen stasjon

ble åpnet i oktober 1866 da anlegget av Randsfjordbanen hadde nådd frem til Vikersund stasjon. Banen ble offisielt åpnet 12.10 1868, etter å ha blitt fullført fram til Jevnaker på Hadeland. Sidesporet Hokksund-Kongsberg ble åpnet 10.11.1871. Ved Drammen stasjon møtes Drammensbanen (åpnet 7.10.1872, Oslo-Drammen), Randsfjordbanen (Drammen-Jevnaker), Vestfoldbanen (opprinnelig Jarlsbergbanen, innviet 13.10.1881, Drammen-Skien) og Sørlandsbanen (Randsfjordbanen […]

Cookies | Personvern

bn