Eidsfos Verk avd. Sundlandverkstedet

Godsvognfabrikk på Sundland, rett vest for jernbaneverkstedet. Opprettet 1938 av Eidsfos Verk i Hof, med en verkstedhall på 1250 kvm. grunnflate og 50 mål stor tomt. Bakgrunnen for etableringen var at verkets produksjon av godsvogner måtte flyttes på grunn av Eidsfosbanens nedleggelse. Bedriften startet med vognproduksjon i 1902.

Vognfabrikken på Sundland ferdigstilte primært lukkede godsvogner (stykkgods, normalspor) for Norges Statsbaner. I 1946 passerte Eidsfos Verk 2000 leverte vogner. Produksjonen på Sundland var basert på at Eidsfos Verks mekaniske verksted i Hof leverte stålkomponentene til vognfabrikken. I 1960-årene skjedde en overgang fra vogner med 12 tonn nyttelast til 24 tonn nyttelast. Rekordproduksjonen ble nådd i 1964 med 79 vogner. Dette inkluderte sammenstilling av 22 malmvogner for Rana Gruber, produsert i samarbeid med tre andre norske verksteder. Det ble også bygget et tjuetalls isolerte vogner for banantransport. Ved årsskiftet 1965/66 hadde bedriften levert 2780 godsvogner. Det ble ferdigstilt omtrent 800 vogner i Drammen. Virksomheten på Sundland ble nedlagt høsten 1968, den gang med 10 ansatte, mot tidligere 15. Etter driftsstansen ble halvparten av tomten bortleid til Chrysler Norge A/S.

I 1952 etablerte ansatte i vognfabrikken Eidsfos Verk Sundlands borettslag. Borettslaget eksisterer fortsatt (2021) med boliger i Prof. Smits alle 41-43.

 

 

 

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet