Bybrua

Spørsmålet om en bruforbindelse mellom Bragernes og Strømsø ble første gang reist i 1789 av generalveiintendant Peder Anker, men først i 1803 lykkedes det ham å få et vedtak på at brua skulle bygges, særlig var Bragernesborgerne imot en bru av frykt for handelskonkurranse fra Strømsø. Brua var tenkt lagt ca. 600 meter ovenfor den nåværende. Brukaret på Bragernessiden ble bygget, men i 1805 skled det ut og sank i elven. I 1811 ble brusaken tatt opp igjen som et privat foretagende med kaptein Finne på Huseby som konstruktør og Holm Halvorsen som byggmester. Brua ble påbegynt 10. februar 1812 og sto ferdig i mars 1813. Den var 303 m lang, herav 226 m over vannspeilet. Bredden var 6,6 m, mens den 9,4 m lange vindebroen hadde en bredde på 4,4 m. Brua hadde kostet 171.552 riksdaler, 2 mark og 22 skilling. I 1835 ble brua overtatt av kommunen. Rundt 1850 ble en bruskjerm bygget (se: Daaes Minde), og i 1862 fikk brua fortau. I 1919 fikk stadsingeniøren i oppdrag å forberede en konkurranse om ny bybru.

Drammens første bybru sto ferdig i 1813 og gjorde tjeneste i 123 år til den fikk avløsning i 1936. Som man ser var det «enveisgåing» på de smale fortauene. Foto: Drammen byleksikon, 2004.

Den nye brua ble prosjektert som stålbru, men entreprenøren, ingeniør F. Selmer ville heller bygge den i betong. Sammen med Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas innleverte Selmer et alternativt prosjekt, og fikk tildelt kontrakten med en kontraktsum på 1,8 millioner kroner. Dette var vesentlig billigere enn hva en stålbru ville ha kostet. Anlegget ble påbegynt i 1934 og ble høytidelig åpnet den 6. september 1936. Brua var ei bjelkebru av jernbetong lagt på betongpillarer. Den ble fundamentert på 17 km. med trepæler, hver pæl er 18 meter lang. Ved åpningen var den Skandinavias største i sitt slag, og i følge Selmer, et betydelig gjennombrudd i bygging av større bruer i jernarmert betong. Den hadde 9 spenn, var 256 m lang og 15 m bred, hvorav kjørebanen utgjorde 9 m. Brua hadde sin største frie høyde på sju meter over vannet. Brustrekningen over jernbanesporene ble riktignok bygget i stål som ble kamuflert i betong. Årsaken var av sikkerhetsmessige grunner, i det at den svovelholdige røyken fra datidens damplokomotiver ble beregnet å tære hardt på betongkonstruksjonene.

 

Et folkehav var møtt frem da statsminister Nygaardsvold åpnet Drammens Bybru 6. september 1936. Foto: Drammen byleksikon, 2004.

Høsten 2011 ble trafikken lagt om fra tre felt og alminnelig ferdsel, til to felt begrenset til kollektivtrafikk. I 2013 ble brua rustet opp med nye fortauer med snøsmelteanlegg og et nytt slitelag. I 2018 vant samarbeidskonstellasjonen Knight Architects, SAAHA AS, Degree of Freedom og Asplan Viak en arkitektkonkurranse om ny bybru. 25. september 2018 besluttet Drammen bystyre å rive bybrua fra 1936 og erstatte den med vinneren av konkurransen. Arbeidet ble igangsatt høsten 2021 og planlagt åpning av den nye brua er fastsatt til 2025. Prisen er pr. 2022 beregnet til 1,4 milliarder kroner.

 

Bybrua fra 1936. Foto: Torill Juel
Bybrua fra 1936 rives sommeren 2022. Foto: Drammen kommune/ukjent fotograf

 

Illustrasjonsbilde som viser den nye bybroen og ny Honnørbrygge. Foto: Illustrasjon: Plomp og Asplan Viak m/samarbeidspartnere

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet