Drammens bybru (Bybrua)

Drammens første bybru sto ferdig i 1813 og gjorde tjeneste i 123 år til den fikk avløsning i 1936. Som man ser var det «enveisgåing» på de smale fortauene.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Spørsmålet om en bruforbindelse mellom Bragernes og Strømsø ble første gang reist i 1789 av generalveiintendant Peder Anker, men først i 1803 lykkedes det ham å få et vedtak på at brua skulle bygges, særlig var Bragernesborgerne imot en bru av frykt for handelskonkurranse fra Strømsø. Brua var tenkt lagt ca. 600 meter ovenfor den nåværende. Brukaret på Bragernessiden ble bygget, men i 1805 skled det ut og sank i elven. I 1811 ble brusaken tatt opp igjen som et privat foretagende med kaptein Finne som konstruktør og Holm Halvorsen som byggmester. Brua ble påbegynt 10. februar 1812 og sto ferdig i mars 1813. Den var 303 m lang, herav 226 m over vannspeilet. Bredden var 6,6 m, mens den 9,4 m lange vindebrua hadde en bredde på 4,4 m. Brua hadde kostet 171.552 riksdaler, 2 mark og 22 skilling. I 1835 ble brua overtatt av kommunen. Rundt 1850 ble en bruskjerm bygget (se: Daaes Minde), og i 1862 fikk brua fortau. I 1919 fikk stadsingeniøren i oppdrag å forberede en konkurranse om ny bybru.

Den nye brua ble prosjektert som stålbru, men entreprenøren ing. F. Selmer ville heller bygge den i betong. Sammen med Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas innleverte Selmer et alternativt prosjekt, og fikk tildelt kontrakten med en kontraktsum på 1,8 millioner kroner. Dette var vesentlig billigere enn hva en stålbru ville ha kostet. Anlegget ble påbegynt i 1934 og ble høytidelig åpnet den 6. september 1936. Brua er en bjelkebro av jernbetong lagt på betongpillarer. Brua ble fundamentert på 17 km. med trepeler, hver pel er 18 meter lang. Ved åpningen var den Skandinavias største i sitt slag, og i følge F. Selmer, et betydelig gjennombrudd i bygging av større bruer i jernarmert betong. Den har 9 spenn, er 256 m lang og 15 m bred, hvorav kjørebanen utgjør 9 m. Brua har sin største frie høyde på sju meter over vannet. Brustrekningen over jernbanesporene ble riktignok bygget i stål som ble kamuflert i betong. Årsaken var av sikkerhetsmessige grunner, i det at den svovelholdige røyken fra datidens damplokomotiver ble beregnet å tære hardt på betongkonstruksjonene.

Høsten 2011 ble trafikken lagt om fra tre felt og alminnelig ferdsel, til to felt begrenset til kollektivtrafikk. I 2013 ble brua rustet opp med nye fortauer med snøsmelteanlegg og et nytt slitelag. I 2018 vant samarbeidskonstellasjonen Knight Architects, SAAHA AS, Degree of Freedom og Asplan Viak en arkitektkonkurranse om ny bybru. 25. september 2018 besluttet Drammen bystyre å rive bybrua fra 1936 og erstatte den med vinneren av konkurransen. Arbeidet ble igangsatt høsten 2021 og planlagt åpning av den nye brua er i 2025.

 

 

Et folkehav var møtt frem da statsminister Nygaardsvold åpnet Drammens Bybru 6. september 1936.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Drammens bybru                                                       Foto: Torill Juel, 2020

Foto:  Torill Juel,  2020

Cookies | Personvern

bn