Bybrua

Spørsmålet om en bruforbindelse mellom Bragernes og Strømsø ble første gang reist i 1789 av generalveiintendant Peder Anker, men først i 1803 lykkedes det ham å få et vedtak på at brua skulle bygges, særlig var Bragernesborgerne imot en bru av frykt for handelskonkurranse fra Strømsø. Brua var tenkt lagt ca. 600 meter ovenfor den […]

Cookies | Personvern

bn