Bybrua

Spørsmålet om en bruforbindelse mellom Bragernes og Strømsø ble første gang reist i 1789 av generalveiintendant Peder Anker, men først i 1803 lykkedes det ham å få et vedtak på at brua skulle bygges, særlig var Bragernesborgerne imot en bru av frykt for handelskonkurranse fra Strømsø. Brua var tenkt lagt ca. 600 meter ovenfor den […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet