Galterud

Landlig idyll på Galterud gård på 1950-tallet, i dag er hele området utbygget med boliger.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Oppr. et selvstendig bruk i grensen mellom Austad og Fjell-gårdene, senere lagt inn under Austad. For 6.500 år siden gikk sjøen helt opp til G., 120 m over dagens nivå, og i 1952 ble det funnet fossiler her (se: Fossilveien). Også minner etter gamle møllebruk. Gården ble lagt ut til boligbebyggelse på 1970-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet