Gården (Ekholt)

Bruksnr. 518 av Ekholt, adr. Verksveien 8, også omtalt som Laboratoriegården. Oppr. dierektørbolig for Det Jarlsbergske Sølvhaltige Blye- og Kobberverk. Solgt på auksjon av verkets eier, Grev Frederik Anton Wedel Jarlsberg i 1777 til Christen Hichman som bosatte seg på Gården i 1780 og døde på samme sted i 1789 etter at hans gründervirksomhet hadde gått konkurs.

Cookies | Personvern

bn