Gatebelysning

Gassbelysning i Tollbodgaten. De første gasslykter ble satt opp i 1857.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

De første gatelykter ble satt opp i 1786 da Bragernes by bekostet 5-6 lykter oppsatt ved Liersund (Øvre Sund) og Bragernes kirke. Etter hvert som bykassens finanser tillot det, ble nye lykter satt opp. Lyktene ble drevet med rapsolje og vekterne hadde pålegg om å etterfylle olje om natten. De første gasslykter i Drammen ble tatt i bruk på Bragernes i august 1857, da 36 lykter ble satt opp fra Sletten til Øvre Sund, mens Strømsø fulgte etter i 1858 med 29 lykter og deretter Tangen med 45 gatelykter. I 1905 vedtok bystyret å skifte ut byens gjenværende petroleumslamper med effektive glødelamper.

Cookies | Personvern

bn