Grev Wedels Plass

Grev Wedels plass, med det gamle badet og Ole Steens gate til høyre, Nedre Storgate til venstre og Onsagergården midt i bildet.
Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv, 2020.

Grev Wedels Plass fikk i 1898 sitt navn etter grev Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg. Det er en triangelformet plass mellom Nedre Storgate, Ole Steens gate og Gjetergaten, som ble anlagt etter bybrannen i 1866. Plassen ble tidligere benevnt «Triangelen ved Albums forrige Gaard i Storgaden» etter tårnvillaen som ble oppført i 1866 for overlærer Morten Kirkegaard Album. I 2019 ble plassen oppgradert med granittdekker, gatestein, sitteamfi, klassiske lysmaster, diverse belysning, grøntområder (2000 nye stauder og 13 trær), nye vann- og avløpsledninger, gatevarme og asfalt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet