Album, Morten Kirkgaard (1824 – 1885)

Overlærer ved Drammen Latinskole 1864-85, s. av ordfører Andreas G. Album. Tok initiativet til å beplante og anlegge spaserveier i Bragernesåsen, skjenket i 1877 kr. 800 til anlegg av «Fjeldstien», senere kalt Zik-Zak’en (s.d.), men hvis offisielle navn er Albumstien. Antas å ha vært en av Drammen Kunstforenings tre stiftere våren 1867. Dannet i 1880 sammen med bryggerieier Chr. Wriedt og politiassistent C. O. Wulfsberg «Åskomitéen» som tok initiativet til beplantning, veianlegg og serveringssted (Åspaviljongen) i Bragernesåsen. På hans eiendom Albumløkken ble den nye Bragernes kirke oppført 1871. Gift med Søren Capjons datter, Anne Cathrine Elisabeth, f. Capjon.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet