Onsagergården

Onsagergården har adresse Grev Wedels plass 3.
Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv, 2020.

Grev Wedels plass 3. Bygningen med tårnet på den østre enden av plassen er den tidligere Trygdekassen, tidligere kalt Onsagergården. Den er tegnet av ark. Niels Stockfleth Darre Eckhoff, mannen som også bl.a. tegnet Drammen Rådhus og Drammen Sparebank.
Den herskapelige villaen fra 1868 har vært et blikkfang siden den ble bygd etter den store bybrannen i 1866. Huset ble opprinnelig bygd som bolig for overlærer Morten Kirkegaard Album (1824–1885) ved Drammen Latinskole, sønn av Drammens første ordfører Andreas Garman Album (1793-1847). Da Album døde ble gården kjøpt av Gulbrand Tandberg Onsager fra Kristiania.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet