Kinoer

Drammen hadde en rikflora av kinoer, som det fremgår av ovenstående utklipp. I dag er all kinovirksomhet samlet under ett tak, KinoCity

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Den første offentlige filmfremvisning i Drammen fant sted som «stor Børneforestilling» i Den konservative Arbeiderforening 23. mai 1901, der «Verdens Cineografen Lubin» kunne by på bl.a. levende bilder fra dronning Victorias begravelse, Dreyfus-saken, Boer-krigen og krigen i China. Den første faste kino i Drammen åpnet i Engene 6 den 10. januar 1906 (se: Kinematograf-Theatret), senere fulgte en rekke nye kinoer, se egne artikler for den enkelte kino: Drammens Kinematograf, Folkekinematografen, Grand kinematograf, National kinematograf, Drammens Verdensteater, Verdensteatret, Strømsø Biografteater, Perfekt (senere Snorre), Eldorado, Cordial, Bull kinematograf, Biografen i Drammens Theater, Kosmorama, Paladsteatret, Verdensspeilet, Kinopaleet (senere Saga kino) og KinoCity.

Forestillingene besto i de første år av 6-7 kortfilmer ledsaget av pianospill, billettprisen var 25 øre for voksne og 10 øre for barn. Kinoene var oppr. private, men fra 1. juli 1917 overtok kommunen all kinodrift med Borger N. Borgersen som bestyrer (1917-39) og Georg Resch som styreformann (1917-35). Lydfilmen ble introdusert på Biografen 4. mars 1929 med filmen «Rio Rita», to år senere hadde alle kinoer gått over til lydfilm og stumfilmens tid var definitivt forbi. Fra 1949 til 1979 ble det med jevne mellomrum arbeidet med planer for en kino på Strømsø, uten at noe prosjekt ble realisert. Fra 1983 hadde Drammen bare en kino med 5 saler og 674 sitteplasser (Saga). Denne ble nedlagt i 2001 samtidig med at den kommunale kinodrift ble avviklet og erstattet av KinoCity på Bragernes Torg.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet