Kleivenetunnelen

1. Ble bygget som en 550 meter lang tofelts motorveitunnel i forbindelse med byggingen av nye E-18 mellom Frydenhaug og Eik. Veiparsellen ble tatt i bruk for sørgående trafikk i første halvdel av november 1978. Parsellen var 4 kilometer lang og byggetiden var tre år. Den inkluderte en 140 meter lang motorveibru i Kobbervikdalen, to kryssende veibruer og to jernbanebruer. Trafikken ble åpnet i begge retninger 8. desember 1978.

2. Ny tofelts Kleivenetunnel med lengde 1820 meter for sørgående trafikk på E-18 ble åpnet 27. juni 2008. Samtidig ble den gamle Kleivenetunnelen stengt for opprustning. Den gamle tunnelen ble gjenåpnet som et dedikert løp for nordgående trafikk fra og med 28. januar 2009. Da var firefelts E-18 gjennom Drammen kommune et faktum.

Cookies | Personvern

bn