Strømsåstunnelen

er en 3496 meter lang toveiskjørt tunnel på E-134 som forbinder østsiden av Strømsø (Drammen syd) med Mjøndalen (13 kilometer lenger vest). Tunnelens inngang/utløp på Strømsø er plassert i direkte forbindelse med av- og påkjøring til E-18. Hele tunnelen ble drevet ut innenfor gamle Drammen kommunes grenser. Anleggsarbeidet startet våren 1996 og tunnelen og nye […]

Kleivenetunnelen

1. Ble bygget som en 550 meter lang tofelts motorveitunnel i forbindelse med byggingen av nye E-18 mellom Frydenhaug og Eik. Veiparsellen ble tatt i bruk for sørgående trafikk i første halvdel av november 1978. Parsellen var 4 kilometer lang og byggetiden var tre år. Den inkluderte en 140 meter lang motorveibru i Kobbervikdalen, to […]

Cookies | Personvern

bn