Strømsåstunnelen

er en 3496 meter lang toveiskjørt tunnel på E-134 som forbinder østsiden av Strømsø (Drammen syd) med Mjøndalen (13 kilometer lenger vest). Tunnelens inngang/utløp på Strømsø er plassert i direkte forbindelse med av- og påkjøring til E-18. Hele tunnelen ble drevet ut innenfor gamle Drammen kommunes grenser. Anleggsarbeidet startet våren 1996 og tunnelen og nye […]

Cookies | Personvern

bn