Strømsåstunnelen

er en 3496 meter lang toveiskjørt tunnel på E-134 som forbinder østsiden av Strømsø (Drammen syd) med Mjøndalen (13 kilometer lenger vest). Tunnelens inngang/utløp på Strømsø er plassert i direkte forbindelse med av- og påkjøring til E-18. Hele tunnelen ble drevet ut innenfor gamle Drammen kommunes grenser. Anleggsarbeidet startet våren 1996 og tunnelen og nye E-134 Strømsø-Mjøndalen ble åpnet for ordinær trafikk den 16. oktober 2001. Veiprosjektet var en del av første fase i Veipakke Drammen (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet