Nedberg, Sverre Kjell (2.10.1925-23.2.2016)

Næringslivsleder og gårdbruker, f. og oppvokst i Drammen. Eksamen fra Drammen Handelsgymnasium 1944 og 1945, bedriftsøkonom fra University of Colorado, deretter merkantil funksjonær ved Star Paper Mill (s.d.), overtok i 1957 som disponent (daglig leder og hovedaksjonær) etter sin far Sverre Nedberg. Arbeidende styreformann i Stargruppen 1970-1986. Gårdbruker på Lærum Østre i Sande, der han var bosatt. Ordfører (H) i Sande kommune 1988-1989.

Initiativtaker til etableringen av det landsdekkende salgsselskapet Pava A/S (husholdningsprodukter i papir og plast) stiftet i 1965. Styreformann i Star Paper Mill A/S, Cellfo A/S, Vopa A/S, Pava A/S, Gulskogen Cellulosefabrikk A/S, Mjøndalen Cellullose A/S og Christiania Bank og Kreditkasse avd. Drammen. Nestformann i styret for Papirindustriens Forskningsinstitutt. Formann i Drammen Handelstands Forening, ordfører i repr.skapet for Park Hotel A/S, styremedlem i Forsikringsselskapet Norge A/S, styreformann i Drammen og Omegn Rideklubb, formann i byggekomiteen for etableringen av Drammen Ridesenter på Linnesvollen.

 

Cookies | Personvern

bn