Nedberg, Sverre Kjell (2.10.1925-23.2.2016)

Industrileder og gårdbruker, f. i Oslo og oppvokst i Drammen. Sønn av industrileder Sverre Nedberg. Eksamener fra Drammen Handelsgymnasium 1944 og 1945, bedriftsøkonom fra University of Colorado, fra 1952 merkantil funksjonær ved Star Paper Mill, overtok i 1957 som disponent (daglig leder og hovedaksjonær) og styreformann etter sin avdøde far. Arbeidende styreformann i Stargruppen 1970-1986. Gårdbruker på Lærum Østre i Sande, der han var bosatt. Ordfører (H) i Sande kommune 1988-1989.

Initiativtaker til etableringen av det landsdekkende salgsselskapet Pava A/S (husholdningsprodukter i papir og plast) stiftet i 1965. Styreformann i Star Paper Mill A/S, Cellfo A/S, Vopa A/S, Pava A/S, Gulskogen Cellulosefabrikk A/S, Mjøndalen Cellullose A/S og Christiania Bank og Kreditkasse avd. Drammen. Nestformann i styret for Papirindustriens Forskningsinstitutt. Formann i Drammen Handelstands Forening, ordfører i repr.skapet for Park Hotel A/S, styremedlem i Forsikringsselskapet Norge A/S, mangeårig styremedlem og styreformann i Drammen og Omegn Rideklubb, formann i byggekomiteen for etableringen av Drammen Ridesenter på Linnesvollen, ridder av Den Gyldne Gangers Orden.

Død og gravlagt i Sande i Holmestrand kommune.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet