Nedre Storgate

Nedre Storgate på begynnelsen av 1900-tallet. Sett fra Grev Wedels plass mot Bragernes torg. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent.

Den østgående hovedgate på Bragernes som utgår fra Bragernes Torv og går over i Bragerhagen i krysset med Brandtenborggaten. Tidligere het hele gaten fra nåværende Gamle Kirkeplass og østover Storgaten, men i 1866 fikk strekningen øst for Bragernes Torv navnet Rådhusgaten. Ved reguleringen i 1869 ble det besluttet å ha en øvre og en nedre storgate med Bragernes Torv som skille for langgatene på Bragernes, og navnet ble Nedre Storgate. Også den oppr. Storgaten gikk på denne strekningen omtrent som i dag. Selve forretningsstrøket strekker seg fra torvet til Erik Børresens gate, hele denne strekningen er i dag gågate. Bygninger m.v.: 2 Harald Lyche & Co., oppført 1868 (s.d.), 3 Werring-gården (se: Bragernes Apotek), 6 Drammens Glasmagasins gård, i dag Magasinet Steen & Strøm, 10 Allumgården, 13 Håndverkerforeningens gård, her lå tidligere Dahls Hotel, senere Hotel Kong Carl, 16 Astreagården, 17 Kvindernes Hjem (eid av Drammen Kvinnesaksforening, trebygningen til høyre på bildet), 20 Frøknene Wulfsberg og Bordoes skole, senere Gjerdes videregående skole, 22 Svend Haugs bolig, senere Drammens Elektrisitetsverks administrasjonsbygning, 50 Skramstads Farveri.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet