Papirteknikk

Emballasjeprodusent og trykkeri på Gulskogen, etablert i 1946 av boktrykkermester Tor Nimann Eriksen (1914-2005) fra Brakerøya, sønn av trykker Carl Eriksen (Ekspresstrykkeriet s.d.) og bror av Karl Eriksen, som i 1945 etablerte Diamant Elektriske Apparatfabrikk (s.d.). I  den første fasen holdt Papirteknikk til i Hotvedtveien 170, flyttet i 1948 til Hauges gate 57, flyttet i 1952 til en tidligere tyskerbrakke på Gulskogen, inntil nytt industribygg ble oppført i Prof. Smiths alle 54. Den første produksjonen var esker i kartong og trykksaker. I 1952 kom den første av flere flexotrykk-maskiner som produserte margarinomslag av pergamentpapir til Margarinsentralen (Mills). I 1955 etablerte Eriksen en av Skandinavias mest moderne tubefabrikker på samme adresse, A/S Tubeteknikk, og leverte tuber til det norske og svenske markedet. Reidar Christoffersen var med som deleier av dette foretaket. Tubefabrikken ble i 1968 solgt til Nordisk Aluminiumindustri.

I 1967 ble Papirteknikk landets første og eneste produsent av smørbegre (bordpakninger) for Norske Meierier, som fra 1969 også ble tatt i bruk av den norske margarinindustrien. Begrene var basert på diofan-bestrøket spesialkartong kasjert med aluminiumfolie. Plastlokkene ble formet og trykket i bedriften. I begynnelsen var årsproduksjonen 6 millioner begre. Bedriften hadde den gang hele det norske markedet for smør- og margarinbegre. Det ble i tillegg tatt opp produksjon av iskrembegre. I 1969 etablerte Papirteknikk en søsterbedrift i Strømstad, PT Emballasje AB, ledet av ingeniør Asbjørn Eriksen, som også produserte smør- og margarinbegre og trykte papiromslag for næringsmiddelindustrien.

Trykkeriet hos Papirteknikk var spesialisert på diverse trykk, ikke minst store reklameplakater. I 1970 hadde Eriksens virksomhet 40 ansatte i Drammen og 22 ansatte i Strømstad, totalt 16 millioner begre pr. år, senere øket til 45 millioner begre. På det meste hadde bedriftene omtrent 100 ansatte og leverte emballasje til de fleste store næringsmiddelprodusenter i Skandinavia. Papirteknikk ble en kunnskapsbedrift i emballering av næringsmidler. I 1971 deltok Eriksen i stiftelsen av firmaet Emballasje Design i Drammen, anført av designeren Helge Smestad. Denne bedriften leverte tjenester i grafisk design på emballasje og trykksaker.

I 1979 inngikk bedriften et samarbeid med Peterson-gruppen i Moss, som innebar at Papirteknikk A/S kjøpte Petersons selskap (opprinnelig Hallan Papp) Bordemballasje A/S på Åmot i Modum (inkludert eiendom), som blant annet produserte begre. Samarbeidsavtalen med Peterson opphørte etter kort tid. Produksjonen var ulønnsom og fabrikken på Åmot ble derfor stanset i 1981.

Under Tor N. Eriksens ledelse var Papirteknikk personlig eiet. I 1985 ble bedriften omgjort til aksjeselskap og neste generasjon Eriksen, søsknene Asbjørn, Torild og Agnar, overtok etter sin far. Bedriften hadde investert store summer i utvikling og produksjonsutstyr for å kunne tilby nye og markedstilpassede produkter. Da familien Eriksen innså at det var behov for mer kapital for videre utvikling, valgte den å selge 66 prosent av aksjene til Peterson-gruppen i Moss i 1993. Peterson kjøpte resten av aksjene i 1994. Selskapet gikk med underskudd. I 1995 valgte Peterson å konsentrere hele begerproduksjonen til PT Emballasje AB i Strømstad. Våren 1996 ble den resterende produksjonen på Gulskogen nedlagt. Peterson-gruppens samling av produksjonen til fabrikken i Strømstad var økonomisk mislykket, og denne fabrikken ble også nedlagt etter relativt kort tid.

Fabrikkbygningen på Gulskogen ble senere revet og i 2004 oppførte tyske Lidl en dagligvareforretning på tomten, senere overtatt av Rema 1000.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet