Reklame Teknikk

Pionerbedrift i utvikling og design av emballasje og reklametrykk, etablert 6. november 1952 av John Schultz. Schultz var også medgrunnlegger og 50 prosent medeier i Steddings Annonsebyrå A/S (s.d.) på Bragernes, som ble etablert samme år. Reklame Teknikk etablerte kontor i Tollbugata 8 og teknisk avdeling med produksjon i Øvre Storgate, som blant annet var […]

Papirteknikk

Emballasjeprodusent og trykkeri på Gulskogen, etablert i 1946 av boktrykkermester Tor Nimann Eriksen (1914-2005) fra Brakerøya, sønn av trykker Carl Eriksen (Ekspresstrykkeriet s.d.) og bror av Karl Eriksen, som i 1945 etablerte Diamant Elektriske Apparatfabrikk (s.d.). I  den første fasen holdt Papirteknikk til i Hotvedtveien 170, flyttet i 1948 til Hauges gate 57, flyttet i […]

Transparent Emballasje A/S

var en emballasjeprodusent på Grønvold, stiftet 10.11.1955 av Harald Lyche & Co, Grønvold Papirfabrikk (Lyche og Brecke), grosserer Carl Tybring Gjedde (Oslo) og grosserer Edwin Øwre (Oslo), med Harald Lyche personlig som initiativtaker. Per Haagensen ble ansatt som disponent. Produksjonen startet i 1956 med to plastfilmekstrudere, installert i et 600 kvm stort lagerbygg tilhørende Forenede […]

Randheim Eskefabrikk

Kartonasjeprodusent og trykkeri på Konnerud, etablert i 1959 av Knut Jensen, som hadde faglig bakgrunn fra Papirteknikk (s.d.), eid og drevet av hans onkel Tor N. Eriksen. Jensen arbeidet også en stund i emballasjeavdelingen hos grosserer G.K. Melsom (s.d.) før han startet egen bedrift. Randheim Eskefabrikk kombinerte produksjon av pappesker med trykking av bøker, brosjyrer, […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet