Transparent Emballasje A/S

var en emballasjeprodusent på Grønvold, stiftet 10.11.1955 av Harald Lyche & Co, Grønvold Papirfabrikk (Lyche og Brecke), grosserer Carl Tybring Gjedde (Oslo) og grosserer Edwin Øwre (Oslo), med Harald Lyche personlig som initiativtaker. Per Haagensen ble ansatt som disponent. Produksjonen startet i 1956 med to plastfilmekstrudere, installert i et 600 kvm stort lagerbygg tilhørende Forenede Posefabrikker (s.d.) på samme sted. TE var første plastfilmprodusent i Europa som importerte høykvalitets polyetylen i USA. Plastfilmen ble videreforedlet til standard poser i rull, sekker og plastark, TE utviklet videre en rekke husholdningsprodukter under varemerket Sesam.

I 1960/61 ble fabrikken vesentlig utvidet med store haller, som inkluderte dyptrykkmaskin og egen avdeling for produksjon av trykkvalser. I 1961 startet leveransene av snacksposer til Maarud, og fortløpende ble også Freia Sjokoladefabrikk og Sætre Kjeksfabrikk viktige kunder. Bedriften startet også med bearbeiding av enkelte eksportmarkeder. I 1963 startet produksjonen av bæreposer i plast, som en av de tre første norske produsenter. I 1966 hadde TE 100 ansatte og omsatte for 10 mnok. Produktporteføljen var svært allsidig og industrikundene mange. Antallet ekstrudere ble utvidet fra to til fem. Bedriften gikk i gang med produksjon av laminert plastfolie for krevende kunder, primært for sjokolade, sukkervarer, kjeks, snacks, kaffe og frossenvarer. TE var den første norske bedriften i sitt slag som satset på seksfargers dyptrykket plast- og laminatemballasje.

I 1966, utløst av Harald Lyches død, ble alle aksjene solgt til Norsk Sprængstofindustri A/S på Lillestrøm. TE beholdt sin selvstendighet. I 1970 ble eieren innlemmet i Dyno Industriers nyopprettede plastdivisjon. Både salg og regnskap ble flyttet til Oslo. Per Haagensen sluttet i frustrasjon og etablerte sin egen plastfabrikk i Krødsherad. Produksjonen av bæreposer ble flyttet til Lillestrøm. TE var fortsatt i vekst og det ble investert i en topp moderne laminator, bygningsmassen ble utvidet og antallet ansatte økte. I 1982 solgte Dyno bedriften til svenske Åkerlund & Rausing, som ga TE sin gamle selvstendighet tilbake. Bedriften tjente penger, hadde en god utvikling som kvalitetsleverandør, og fra 1989 ble det kun levert kundetilpasset emballasje for nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

I 1991 ble TE fusjonert med nabobedriften Vopa (s.d.) og den sammenslåtte bedriften fikk navnet Åkerlund & Rausing AS med i alt 235 ansatte ved etableringen. I 1994 ble Å&R overtatt av finske Ahlstrøm og kort tid etter ble det besluttet å legge ned ekstruderingsavdelingen. De største norske kundene ble kjøpt opp av internasjonale konserner som drev en mye tøffere innkjøpspolitikk enn hva bedriften inntil da var møtt med. Prisene ble presset nedover. Produksjonen i tidligere Vopa ble nedlagt etappevis i 1998/99. I 2001 ble Ahlstrøm en del av australske Amcor Flexibles Europe og fabrikken på Grønvold fikk navnet Amcor Flexibles Drammen. Fabrikken ble nedlagt i oktober 2012 med 75 ansatte.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet