Reklame Teknikk

Pionerbedrift i utvikling og design av emballasje og reklametrykk, etablert 6. november 1952 av John Schultz. Schultz var også medgrunnlegger og 50 prosent medeier i Steddings Annonsebyrå A/S (s.d.) på Bragernes, som ble etablert samme år. Reklame Teknikk etablerte kontor i Tollbugata 8 og teknisk avdeling med produksjon i Øvre Storgate, som blant annet var beskjeftiget med pappemballasje. Bedriften rettet seg særlig mot næringsmiddelindustrien, med iskremindustrien som spesialområde. Ifølge jubileumsboken fra Norsk Iskrem A/L (Diplom Is) var det John Schultz som tok med seg ideen om strylleis (krone-is) fra USA til Norge. I en periode lå produksjonsavdelingen på Lierstranda, men fra 1969 var hele virksomheten samlet i eget bygg i Prof. Smiths Alle 50 på Gulskogen.

John Schultz døde i 1969 og bedriften ble videreført av ektefellen Laila Schultz Jahre og datteren Tove Schultz Laupsa. Bedriften hadde de fleste norske iskremfabrikker i sin kundeportefølje. En stor andel av reklameartiklene for Diplom Is ble trykket i bedriften, blant annet skiltmateriell. Virksomheten var også spesialist på silketrykk, seregrato, plakater, magnetlysskilter, klebemerker og draktreklame. I 1977 hadde bedriften 10 ansatte. Aksjeselskap fra 1982. Konkurs og nedlagt i 1991.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet