Seebergløkken

lå ved Capjons gate vest for Bragernes kirkegård. Den hadde sitt navn etter Carl Fr. Seeberg. Løkken omfatter i dag Capjons gate, med engelskinspirert boligmiljø fra 1930-årene («det engelske kvartal»), tegnet av arkitekt Bjarne Thinn Syvertsen, og Amtmand Bangs gate, som ble utbygget over en 30-årsperiode etter 1900.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet