Steelproducts Offshore A/S

Ingeniør- og produksjonsbedrift i rørflenser, rørklammer, høytrykkskomponenter og prosessutstyr for offshoreindustrien, etablert 1978 som en spinn-off fra Teknisk Produksjon A/S (s.d.) av Finn Dahlgren, Trygve Runningen og Svein Grotnes, med kontoradresse C.O. Lundsgt. 16. Utviklet rørflenser som var lettere og mer kompakte enn de som var eksisterende på markedet. Første kunde var Saga Petroleum. I 1986 hadde selskapet ni ansatte, tre av dem i et verksted i Krokstadelva. Selskapet satte årlig bort 30 000 timeverk til andre verksteder, hovedsakelig i Drammen og omegn. I 1987 innviet bedriften et nybygg i C.O. Lundsgt. 24 med 1500 kvm. gulvflate. I 1990 mottok bedriften ordre fra Saga Petroleum verdt 100 millioner kroner. Selskapet hadde videre en positiv utvikling.

I 2003 kjøpte bedriften en produsent av rørkoplinger i Wales, Vector International Ltd., og selskapet skiftet deretter navn til Vector International A/S. Etter oppkjøpet steg antallet ansatte fra 24 til 114. Selskapet hadde produksjon i Drammen og Wales og kontorer i England, Skottland, Nederland, Canada, Dubai og Kuala Lumpur. Kundene var oljeselskaper, riggeiere og verft. I 2006 solgte Dahlgren og Runningen sine aksjer til norske Hitec Vision Private Equity og Verdane, som deretter ble hovedeiere. I 2007 ventet Vector International en omsetning på 320 millioner kroner med 120 ansatte. I mai 2007 kjøpte selskapet den belgiske ventilprodusenten Icarus, som også hadde 120 ansatte. Det ble utstedt nye aksjer, slik at to belgiere fra Icarus fikk 20 prosent eierandel i det nye Vector Technology Group AS. Det ble deretter tatt sikte på børsnotering i 2009. I stedet for børsnotering ble selskapet i 2013 solgt videre til Freudenberg Group i Tyskland. Vector Technology Group skiftet navn til Freudenberg Oil & Gas Technologies A/S. Freudenberg samlet all produksjon i Wales og flyttet kontoret til Tollbugata 49. Etter overtakelsen gikk salget dramatisk tilbake for hvert år. I 2019 endte omsetningen på 26,2 millioner kroner og selskapet hadde 16 ansatte i Drammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet