Cinevation (Piql)

Teknologibedrift på Grønland 56, etablert 21. januar 2002 av Rune Bjerkestrand fra Drammen og Bjørn Garder fra Sylling. Begge hadde bakgrunn fra videoprojektor-selskapet Davis (s.d.) i Drammen, som ble nedlagt av Kongsberg Gruppen i 2001. Cinevation utviklet kopimaskinen Cinevator, som var i stand til å overføre digital kinofilm til analog kinofilm i samme hastighet som […]

Drammen Data & Co. A/S

var Drammens første databehandlingsbyrå med elektronisk datamaskin, etablert av disponent Petter Tanberg, samlokalisert med Nopco Senko (s.d.) i Kobbervikdalen. Den første datamaskinen ble anskaffet i november 1967. Virksomheten leverte umiddelbart datatjenester til de nært assosierte selskapene Senko Kjemisk og Nopco Senko, men kom raskt i gang med å selge tjenester til næringslivet i byen og […]

Repant (RVM Systems)

Teknologiselskap for utvikling, produksjon og salg av panteautomater, med hovedkontor i Drammen.  Selskapet ble opprinnelig etablert i 1994 av Per Kverneland på Bryne. Flyttet senere til Nærsnes i Røyken. I januar 2003 flyttet Repant inn i større lokaler i Kobbervikdalen 75. Selskapet fusjonerte med svenske Microlux AB samme år og ble notert på Oslo børs […]

Walentin, Kristian M. (*19.9.1926)

Sivilingeniør og bedriftsleder, f. og oppvokst i Drammen, sønn av båtbygger Henning Walentin (s.d.) som var den aller siste ferjemann («sundmann») i Øvre Sund. Sivilingeniør skipsbygging fra NTH 1954, forsker ved Skipsteknisk Forskningsinstitutt i Trondheim, prosjektingeniør ved Stal Refrigeration AB i Norrköping, avdelingssjef ved Moss Verft & Dokk. Walentin ble i 1966 ansatt som den […]

Steelproducts Offshore A/S

Ingeniør- og produksjonsbedrift i rørflenser, rørklammer, høytrykkskomponenter og prosessutstyr for offshoreindustrien, etablert 1978 som en spinn-off fra Teknisk Produksjon A/S (s.d.) av Finn Dahlgren, Trygve Runningen og Svein Grotnes, med kontoradresse C.O. Lundsgt. 16. Utviklet rørflenser som var lettere og mer kompakte enn de som var eksisterende på markedet. Første kunde var Saga Petroleum. I […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet