Parken

Før bybrannen i 1866 hadde ikke Drammen noen egen park, men etter brannen ble deler av det nåværende parkområde regulert til åpen plass etter initiativ av ordfører Broch, og fem eiendommer ble innkjøpt. Gamle frukttrær som hadde stått i private hager ble hugget ned og nye lindetrær plantet, men en del trær som hadde overlevet […]

Cookies | Personvern

bn