Parken

Parkens paviljong rundt 1935. I bakgrunnen Parkrestauranten. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent
Drammen Park var et praktfullt anlegg i første halvdel av 1900-tallet. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent

Før bybrannen i 1866 hadde ikke Drammen noen egen park, men etter brannen ble deler av det nåværende parkområde regulert til åpen plass etter initiativ av ordfører Borch, og fem eiendommer ble innkjøpt. Gamle frukttrær som hadde stått i private hager ble hugget ned og nye lindetrær plantet, men en del trær som hadde overlevet bybrannen ble stående. Opparbeidelsen av Parken ble dels bekostet av private givere, dels ved gaver fra «Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn», som på ordfører Borchs initiativ var blitt stiftet i 1870. Dette private selskap fungerte som «parkvesen» like til 1. januar 1946 da kommunen overtok. Til Industriutstillingen i 1873 ble det tillatt oppført en provisorisk restaurantpaviljong på betingelse av at den ble revet innen november samme år, den ble imidlertid under navnet Parkrestauranten stående i ytterligere 88 år og ble først revet i 1961. Utstillingens musikkpaviljong ble forært til byen av Kiær & Co. i Fredrikstad, den ble revet i 1928 og erstattet av en ny paviljong som ble tatt ned på 1960-tallet, lagret på Gulskogen gård og gjenoppført i 1992. I 1884 ble det bygget et «strømbad» mellom Øvre Strandgate og elven, i 1888 en dam med fontene som ble gjenfylt i 1895. I 1881 fikk Parken gassbelysning, og i 1903 ble en friluftsscene oppført. I 1884 skulle Norges første skjønnhetskonkurranse ha vært arrangert i Parken, men denne ble avlyst av politiet etter heftige protester fra kvinneaktivister. Fra 1895 spilte Parkmusikken i Parken, og fra 1890 var Parken endestasjon for det årlige 17. mai-tog. Parken var i en lang årrekke sentrum for dans, underholdning, idrettsfester, tivoli, artistopptreden, karneval, friluftskonserter og utstillinger. Etter den siste store utstilling i 1961 mistet Parken sin sjel

Den gamle musikkpaviljongen med den nyanlagte «sansehaven» omkring. Foto: Sindre Vik/byarkivet, 2020.

og forfalt gradvis. Et krafttak for fornyelse ble tatt til byens 175-års jubileum i 1986 med oppføring av ny friluftsscene, samt en fontene som var en gave fra forsikringsselskapet Norge, men Parken har som byens selvskrevne forlystelses- og rekreasjonssenter aldri senere nådd gamle høyder. Det offisielle navnet på anlegget er Drammens Park eller Parken, men i de senere år blir området ofte omtalt som Byparken, et navn som det ikke finnes hjemmel for.

I 2011 ble det anlagt en lekepark for barn i Parkens vestligste del.

Sklier på den nyanlagte lekeplassen, vest i parken. Foto: Sindre Vik/byarkivet, 2020.

Denne ble utvidet i 2016. Lekeparken er svært populær som treff- og lekested for byens mange barn og deres foreldre. I 2019 ble det i den østlige delen av parken, mot gamle Park hotell, anlagt en såkalt «sansehave». Denne delen er tenkt som en park for byens voksne og eldre befolkning. Det er satt opp bord og benker, den gamle musikkpaviljongen er satt i stand, det er plantet en rekke blomster og trær og det er anlagt en bane for bocciaspill.

Huskestativ i den nylig anlagte lekeparken. Foto: Sindre Vik/byarkivet, 2020.
Fontenen i parkens sentrum. Foto Sindre Vik/byarkivet, 2020.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet