Drammens Sportsfiskere

Stiftet i 1935 og er en av landets eldste og største, rene sportsfiskeforeninger, med over 400 medlemmer pr. 2020. Foreningen har egen fluefiskegruppe, havfiskegruppe, fiskestellgruppe og castinggruppe. Fiskestellgruppen driver viktig kultiveringsarbeid i omtrent hundre vann i Drammensmarka og Finnemarka. Fiskestellgruppen og vannmiljøutvalget fungerer som «vakthunder» for å forvalte naturen og legger ned omtrent 2000 frivillige […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet