Renovasjon

Drammens kommunale renholdsverk ble opprettet etter et bystyrevedtak i 1949, med Magnus Halvorsen som den første bestyrer og Bernt Follestad som første formann. Jfr. bystyrevedtak ble det fra 11. april 1950 innført tvungen avfallsrenovasjon for alle husstander etc. i hele kommunen. Det nye renholdsverket ble ilagt ansvaret for all tømming. Drammen kommune var sent ute […]

Cookies | Personvern

bn