Tollbugata

Tollbugata ble oppr. kalt Storgaten el. Strømsø Storgate. Den fikk i 1866 navnet Fremgaten og først i 1898 sitt nåværende navn etter Tollboden på Ankerøen (Hans Kiærs gate 1, oppført 1877 på samme sted som den gamle tollbod lå fra 1651 til den brant ned i 1870). Gaten går fra Strømsø Torv til Rundtom hvor […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet