Tollbodgaten

Vinduer mot bakgården… Tollbodgaten 6 fotografert i 1934.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

 

I Tollbodgaten 46 (Myregården) fra 1700-tallet bodde Drammens Eidsvollsmann Nicolai Scheitlie.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

 

Strømsøe Børne-Asyls hovedbygning langs Tollbodgaten ble oppført i 1803 og fredet i 1923.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Tollbodgaten ble oppr. kalt Storgaten el. Strømsø Storgate. Den fikk i 1866 navnet Fremgaten og først i 1898 sitt nåværende navn etter Tollboden på Ankerøen (Hans Kiærs gate 1, oppført 1877 på samme sted som den gamle tollbod lå fra 1651 til den brant ned i 1870). Gaten går fra Strømsø Torv til Rundtom hvor den går over i Havnegaten. Bebyggelsen bærer preg av at dette er en av de eldste gatene på Strømsø, selv om gaten ble betydelig rasert i forbindelse med fremføring av Drammensbrua. Strekningen fra Strømsø Torv til Langes gate preges av forretningsgårder fra rundt 1900, dels med herskapsleiligheter i annen etasje. Bygninger m.v.: 1 Latinskolen, oppført 1860-61 med ny fløy 1908, i dag boliger, 14 Veberggården, handelsgård fra 1700-tallet, 16 Langegården, handelsgård fra 1700-tallet, 19 Duegården, krambod fra 1700-tallet, 38 Nærupgården (revet), 39 Myhregården, bolig fra 1893, 42 Strømsø Rådhus, oppført 1808 (fredet 1923), senere i bruk som skolebygning, 43 Collett-gården fra 1860-årene, 46 Myregården/Scheitliegården fra første halvdel av 1700-tallet, her bodde Drammens Eidsvollsmann Nicolai Scheitlie, 48 Børneasylet oppført etter brannen 1750, nåv. hovedbygning fra ca. 1803 (fredet 1923), 50 Lærumgården fra 1790-årene (fredet 1923), 52 Røde Kors-huset, sterkt modernisert 1700-talls hus, 54 Cappelen-gården, oppført etter brannen 1750 til 1767, handelsgård, Peder von Cappelens hovedsete (fredning innledet 1995), 55 Cappelen-gårdens sjøboder fra hhv. 1700-tallet og ca. 1815, 60 Strømsø prestegård (1827-ca. 1880) fra 1700-tallet, 62 Bangegården, handelsgård fra 1790-tallet, 68 Neumanngården, handelsgård fra 1700-tallet, 73 Paus & Paus’ sjøbod fra ca. 1840, 76 Bryggeriarbeiderforbundets gård (revet 1965), 97 Lundegården, bolighus fra 1870.

Cookies | Personvern

bn