Tangen kirke

ble innviet den 25. januar 1854. Den erstattet den gamle Gjenløserens kirke på samme sted, innviet Sankthansdag 1696, som da ble revet. Kirken er tegnet av arkitekt H. E. Schirmer og oppført i tegl med altertavle – som forestiller Jesus i Getsemane – malt av J. F. Eckersberg, som kom fra en gammel Tangen-familie. Tavlen var en gave fra grosserer Hans Kiær, mens tårnur, storklokke og orgel ble gitt av Hans Chr. Stibolt. De fire praktfulle lysekronene, døpefonten i marmor og alterbibelen, samt den lille tredøren som fører inn i tårnuret, stammer fra den gamle kirken. Sakristiet på korets sydside var opprinnelig et kvadratisk rom med dør til koret i nord og til kirkegården i syd. I 1962 ble sakristiet utvidet med et tillegg i samme bredde mot syd. Det inneholder diverse birom og har inngang fra vest.

Tangen kirke og dens nærmeste omgivelser på begynnelsen av 1900-tallet. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent.
Tangen kirke med Åskollen i bakgrunnen. Foto: Torill Juel/Skoger og Konnerud historielag, 2019.

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet