Brakar

Meget stor gård som forsvant for mer enn to hundre år siden. Gårdens jordvei strakte seg fra Nøstebekken like til det senere Bragernes Torv. Gårdens hus sto antagelig rett opp for Gjetergaten, som antas å ha gått fra gården ned til Brakanes. Schwenckeolla, som helt til langt ut på 1900-tallet har hatt sikkert vann, antas å ha vært gården Brakars brønn. Gården var ryddet muligens allerede i eldre jernalder. På 1300-tallet nevnes Torstein Alfsson som eier (1376, 1397), deretter overtok sønnen Alf Torsteinsson (nevnt 1421). Brakar ble senere innlemmet i Nesøgodset og er i en jordebok fra 1593 oppført som to fullgårder. Den eides i 1624 av Jacob Rosenkrantz’ arvinger, i 1639 av Chr. Urne som i 1648 makeskiftet gården til Hannibal Sehested. I 1650 var mye av gården lagt ut til boligtomter, resten ble dette år lagt ut til bymark for Bragernes’ borgere og strandsittere (se: Bragernes Grunde). Den siste bruker var bondelensmannen Per Kristoffersen, som bygslet gården fra slutten av 1500-tallet til den ble lagt ut til bymark. Gården har gitt navn til Bragernes (Brakanes) og Brakerøya (Bragerøen). Navnet antas å komme fra trenavnet brisk.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet