Engene

Øverste del av Engene opp mot Bragernes Torv på slutten av 1930-årene, før den gamle trebygningen midt på bildet ble erstattet av kommunens nye administrasjonsbygg.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Gjennomfartsåre i Drammen, fungerte inntil motorveien ble anlagt som Europavei for trafikk såvel sydover som vestover (E-18 og E-76), senere trasé for Rv. 11, sterkt avlastet ved åpningen av Bragernestunnelen august 2002. Oppr. en smal sti over engene, bymarken, som hadde tilhørt gårdene Brakar og Tveter, ble kalt «veien over engene». I 1807 var gaten benevnt «Baggaten», navnet Engene ble stadfestet i 1869 på strekningen fra Bragernes Torv til Omstedgaten. Ved tverrgatene vokste bebyggelsen frem, og strøket var særlig bebodd av håndverkere, arbeidere og sjøfolk. Da navnet ble stadfestet i 1869 uttalte Gatenavnkomitéens medlem Harald Lyche at «det er netop saadanne Navne, som for Byens Histories og Udviklings Skyld har stor Betydning, og naar det dertil maa siges at være et skjønt Navn, saa ved jeg ingen Grund til at kassere det», dette forhindret ikke at gaten i en lang årrekke uformelt ble kalt «Enggaten». Fra 1923 til 1939 ble veien opparbeidet videre frem til Brakerøya. Den nederste bit er i dag gang- og sykkelvei.

Bygninger:

  • Nr. 1 Kommunens administrasjonsbygg (rådhus)
  • Nr. 6 Odd Fellow selskapslokaler
  • Nr. 12 Arbeiderforeningens gård med kinolokaler (Perfekt og Snorre).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet