Gamle Kirkeplass

Åpen, parkmessig plass mellom Drammenselven og Hauges gate nedenfor Bragernes kirkegård. Den fikk i 1898 sitt navn etter gamle Bragernes kirke som lå der til den brant ned i 1866, tidligere var navnet Kirkeplassen. Ved elven lå Kirkebryggen med sjøboder på begge sider. Gatene på begge sider av Kirkeplassen fra Engene ned mot sjøbodene ved elven het Øvre og Nedre Kirkegate. Her lå også byens torv, og her var markedsplassen fra markedet ble innstiftet i 1739 til det i 1745 ble flyttet til nåværende Bragernes Torv.

Gamle Kirkeplass, som omkranses av en rekke av byens monumentalbygg, er foreslått regulert til bevaringsområde. I 1941 ble det reist et monument på den gamle kirketomten, utført av billedhuggeren Nic. Schiøll. Monumentet består av en kubisk blokk av labrador med et relieff som viser den gamle kirken, hugget etter det best kjente fotografiet av bygningen. På den øvre del, mot Bragernes kirkegård står Dyre Vaas statue av redaktør Torgeir Vraa fra 1936. Statuen ble natt til lille julaften den 23. desember 1940  revet ned av tyske soldater og norske nazister og kastet i Drammenselven, før den året etter ble hentet opp igjen. Statuen hadde da fått en sprekk i halsen og en bulk i pannen. Disse ble reparert av Drammen Jernstøberi, før den kom på plass igjen den 12. mai 1941. Samme natt hadde noen vært ute og lagt et rep om halsen på den. Statuen ble etter noen måneder revet ned på ny, og denne gangen ble den satt inn på brannvakten til lagring. Der sto den frem til krigen var over og den kunne komme på plass igjen på Gamle Kirkeplass. I 2011 ble det, på nedre del av plassen, reist et minnesmerke over de som mistet livet i terrorangrepet den 22. juli samme året. Minnesmerket er i Iddefjordgranitt og utført av kunstneren Nico Widerberg.

Bygninger:

  • Nr. 1 Handelsstandens Hus, oppført 1886 av De Unges Samfund
  • Nr. 3 Her lå Rica Park Hotel, bygget 1960-62, nå revet og erstattet av byens nye tinghus
  • Nr. 5 Frimurerlogen
  • Nr. 7 Buskerud gamle fylkeshus, sammenbygget med Skatteetatens bygg (tidligere Drammen bibliotek), tegnet av arkitekt Bjarne Thinn Syvertsen og oppført 1976-77.
Utsnitt av kartplate fra 1851 som viser plasseringen av gamle Bragernes kirke. Foto: Scannet dokument/Drammen Byarkiv
Gamle Kirkeplass mot eleven. Midt i bildet ser vi Nic. Schiølls monument som markerer plasseringen av den gamle kirken som gikk med i brannen i 1866. Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv
Statuen av redaktør Torgeir Vraa er laget av Dyre Vaa i 1936. Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv
Gamle Kirkeplass sett oppover mot den nåværende kirkegården. Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv
Et tidlig fotografi av Bragernes gamle kirke, bygget 1628. Kirken fikk nytt tårn i årene 1695-98 og var viktig for å markere Bragernes som et eget bysamfunn. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet