Gamle Kirkeplass

På Gamle Kirkeplass sto Bragernes gamle kirke, som brant ned i 1866. I 2004 finner byens myndigheter det passende å akseptere rockekonserter over de gamle gravene til byensfedre.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Åpen, parkmessig plass mellom Drammenselven og Hauges gate nedenfor Bragernes kirkegård. Den fikk i 1898 sitt navn etter gamle Bragernes kirke som lå der til den brant ned i 1866, tidligere var navnet Kirkeplassen. Ved elven lå Kirkebryggen med sjøboder på begge sider. Gatene på begge sider av Kirkeplassen fra Engene ned mot sjøbodene ved elven het Øvre og Nedre Kirkegate. Her lå også byens torv, og her var markedsplassen fra markedet ble innstiftet i 1739 til det i 1745 ble flyttet til nåværende Bragernes Torv. Gamle Kirkeplass, som omkranses av en rekke av byens monumentalbygg, er foreslått regulert til bevaringsområde. I 1941 ble det reist et monument på den gamle kirketomten, utført av billedhuggeren Nic. Schiøll. Monumentet består av en kubisk blokk av labrador med et relieff som viser den gamle kirken, hugget etter det best kjente fotografiet av bygningen. På den øvre del, mot Bragernes kirkegård står Dyre Vaas statue av Torgeir Vraa fra 1936. Statuen ble revet ned av Nazistene i 1940 og kastet i Drammenselven, før den året etter, ble hentet opp igjen. I 2011 ble det, på nedre del av plassen, reist et minnesmerke over de som mistet livet i terrorangrepet den 22. juli samme året. Minnesmerket er i Iddefjordgranitt og utført av kunstneren Nico Widerberg.

Bygninger:

  • Nr. 1 Handelsstandens Hus, oppført 1886 av De Unges Samfund
  • Nr. 3 Rica Park Hotel, bygget 1960-62, nå nedlagt
  • Nr. 5 Frimurerlogen
  • Nr. 7 Buskerud gamle fylkeshus, i dag kommunale kontorer, sammenbygget med Skatteetatens bygg (tidligere Drammen bibliotek), oppført 1976-77.

Cookies | Personvern

bn