Gjetergaten

Gjetergaten er en av byens eldste tverrgater, og talte 25 husstander allerede i 1720. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent.

En av de eldste tverrgater på Bragernes. Den har i dag det samme løp som da den i sin tid trolig var vannvei for gården Brakar til Brakaneset ved elven, hvor de første kjøpmannsgårder vi kjenner samt byens første tollbod lå. Gaten gikk derfra opp til Thornegaten og videre nærmest som en sti fra Bakkeveien opp til Løkkebergene vest for Brannposten. Strekningen fra elven til Nedre Storgate kaltes Gjætergangen el. Sandgangen. I 1720 het gaten Giedergaden, i 1850 Gedergaden og i 1869 ble Gjætergaden fastsatt som navn på den gate som løp «fra Elven forbi Krogstad Interessentskabs Kontor og op imod Brandposten». Om navnets opprinnelse hersker forskjellige teorier. Det er naturlig å tro at opprinnelsen er fegaten der man gjetet dyrene når de skulle i bymarken, eller fra Brakar ned til elven. Andre har antatt at navnet kan komme fra et personnavn (Gether) eller yrkestitel (gieter, rotgieter = klokkestøper). I og ved Gjetergaten bodde folk som Claus Trondsen, Søren Lemmich og Lars Stranger, ellers var det mest småkårsfolk og håndverkere i gaten som allerede i 1720 talte 25 husstander.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet