Hotvet (Haatveit)

Hovedhuset på Hotvet. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Gård i Drammen, nevnes første gang i jordebøker på 1500-tallet, men sannsynligvis er gården langt eldre og ble trolig ryddet i tidlig kristen tid. Navnet betyr «det høytliggende gårdsstykket». Tilhørte muligens oppr. Tveitar, inngikk i Nesøgodset. Eides 1648-51 av Hannibal Sehested og ble deretter dratt inn under Kronen, i 1658 pantsatt til handelshuset Marselis. 1693-1742 eides H. av Otto von Cappelen, 1743-78 av Niels Omsted og frue Boel Marie født von Cappelen, deretter av sønnen Gabriel Omsted, hvis enke i 1799 solgte den til konsul Niels Omsted som bodde der til sin død i 1852. Hans venn, Pierre Poumeau Flor reddet H. for Omsted etter at denne var gått konkurs. H. kom inn under Drammen i 1870 men skogen ble liggende i Lier frem til byutvidelsen i 1951. Det ble drevet gårdsbruk på Hotvet frem til 1949/50 da de siste jorder ble utparsellert til boligbebyggelse. Nåv. hovedbygning, bygget i 1857 av grosserer Johan Henrik Bruun, benyttes i dag som selskapslokaler og eies av Druidenes Hus. Havestuen hadde sjeldne, trykte papirtapeter med figur- og landskapsmotiver fra Syd-Amerika, fra den franske fabrikk Maison Zuber & Cie. i Alsace, tilsvarende tapeter finnes i havestuen på Austad.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet