Lychevillaen

Herskapsvilla i Bergstien 51, oppført i mur i 1898/99 av kjøpmann Knud Edward Ihlen (1844-1933), tegnet i behersket jugendstil med innslag av historisme av den tyske arkitekten Kenter. Ihlen bosatte seg i villaen sammen med fru Pauline Henriette f. Rostock. Villaen har en boligflate på 340 kvadratmeter og ble bygget på en 4,3 mål stor tomt utgått av eiendommen Frydensal, som var eid av gårdbruker Skinnes i Krødsherad. I 1912 ble villaen solgt for 37 000 kroner til grosserer Axel Ivar Lyche, senere overtatt av sønnen Harald Lyche som var bosatt i villaen sammen med sin ektefelle Lydia Lyche. Under okkupasjonen 1940-1945 ble eiendommen konfiskert og tatt i bruk av Gestapo. Ekteparet Lyche bodde på to rom i Drammens Tidendes lokaler under 2. verdenskrig.

Tidlig i 1986 ble villaen solgt for 4,7 mill.kr til forretningsmannen og politikeren Hroar A. Hansen. I 1996 solgt videre til bilforhandler Roar A. Larsen (Bilforum, se Drammen Motorkompani) for 2,7 mill.kr.

I 1998 ble eiendommen solgt til forretningsmannen Lars Nilsen for 6,75 mill.kr, som ga en kvadratmeterpris på 19 852 kr, som var ny prisrekord for boligeiendommer i Drammen. Nilsen og familie er pr. 2020 bosatt i villaen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet