Drammens Håndverk- og Industriforening

Stiftet 1864 under navnet Drammens Haandværkerforening, med blokkmaker Hans Skabo som formann. Foreningen, som i 1907 ble omdannet til en håndverks- og industriforening, har fra stiftelsen organisert hånd verksmestere og andre i beslektede yrker, og en lang rekke bransjeforeninger eller laug er organisert. Foreningen tok initiativet til Industriutstillingen i 1873 og til å opprette en teknisk aftenskole i 1885. Den holder til i eiendommen etter det tidligere Hotel Kong Carl i Nedre Storgate, som foreningen kjøpte for kr. 30.000 i 1890. Håndverkergården brant ned i 1982 og ble gjenoppført to år senere. 30. april er Håndverkets dag i Drammen. På denne dagen står foreningen sammen med fagopplæringsseksjonen i fylkeskommunen, der det overrekkes svenne- og mesterbrev i Drammens Teater og inviteres til etterfølgende pølsebespisning og dans i Håndverkergården. Pr. 2020 har foreningen fem aktive laug og 150 medlemmer.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet