Hans Hansens vei

Langgate på Bragernes, Bergstiens forlengelse fra Sykehuset Buskerud som løper parallelt med Rosenkrantzgaten inntil den møter denne, utgjør sammen med Bergstien og Løkkebergveien nordre fylkesvei gjennom byen. Opparbeidet gjennom 20- og 30-årene. Fikk sitt navn i 1923 med den begrunnelse at «det er formentlig ikke er for tidlig at opkalde byens mangeaarige ordfører og stortingsmand». Her ligger noen av Drammens fineste funkiseiendommer, tegnet av arkitekter som bl.a. Nils Boye, Jarle Bakken og Bjarne Thinn Syversen. Gaten utgjør et helhetlig funksimiljø av svært høy kulturhistorisk verdi. En del av veien het tidligere Hamborgskogveien.

Det gamle villakvarteret i Hans Hansens vei. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet