Bergstien

Bergstien rundt 1900. Foto: Drammen byleksikon, 2004.

Gatestrekningen fra Konggaten forbi Drammen sykehus (Sykehuset Buskerud) og nåværende Bragernes kirke frem til Møllergaten (Erik Børresens gate) fikk i 1866 navnet B., stadfestet 1869. Gaten strekker seg i dag frem til Brannposten hvor den går over i Løkkebergveien mot Lier. Den utgjør en del av den tidligere veien Bjergene eller Bjergfjerdingen. Første del av veien frem til Schwenckegaten er ledd i den gamle almannaveien fra Lier til Øvre Sund (Liersund).

Se også: Bjergene, Bjergfjerdingen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet