Tøffe-toget

Sommerattraksjon på Bragernes torg, lansert 27. april 1972 som «Tøffe-toget» etter initiativ fra dekorasjonssjef Henry Skjold i varehuset Emil Jensen på Bragernes. Skjold samlet samtidig en rekke butikker rundt Bragernes Torg i en Sentrumsforening. Det elektriske toget (på gummihjul) med fire passasjervogner, ble bygget av Kjeld Kobak Larsen i Langebru Smie i Hokksund. Lokomotivets understell […]

MSD (Norge) A/S

Farmasibedrift etablert i mai 1974 i Tordenskioldsgate 22 som heleid datterselskap av legemiddelgiganten Merck & Co (Merck, Sharp & Dohme) i USA, for salg og markedsføring av konsernets medisiner og vaksiner i det norske markedet. Etter offentlig konsesjonsbehandling fikk selskapet senere samme år kjøpe ærverdige Solbakken 1 på Bragernes, solgt av entreprenør Ole K. Karlsen, […]

Globusgården

Elliptisk formet forretningsgård på Torgeir Vraas plass 1 på Strømsø, tegnet av arkitektene Arne Grenager og Ragnar Anker Nilsen. Gården har en grunnflate på 2064 kvadratmeter og er oppført i tre like store etasjer. Etter at Skoger Sparebanks gamle gård ved Strømsø torg brant ned i 1958, ble det søkt om byggetillatelse for oppføring av […]

Kirkeng, Tor Øivind (*1953)

Kjøpmann og Kiwi-gründer, f. i Hallingdal og bosatt i Drammen. I ungdomsårene arbeidet han i faren Henning Kirkengs dagligvareforretning på Gullaug, der han senere ble butikksjef. Forretningen var medlem av det lokale innkjøpssamarbeidet A/S Nærkjøp. Det samme var Harald Wike A/S (s.d.) på Konnerud, der kjøpmann Svein Wike (1939-1984) regjerte. I 1979 etablerte far og […]

Ligo Shopping

ble åpnet 1. oktober 1969 (samtidig med resten av Ligosenteret) i Betzy Kjeldsbergs vei 263, etablert av kjøpmennene Per H. Burud (s.d.), Tor Blegeberg og Kolbjørn Jokstad, basert på likeverdige eierandeler. Ligo var et akronym avledet fra LIjordet og GOd mat. Virksomheten ble grunnlaget for en kjede av butikker. Første knoppskyting var en dagligvarebutikk på […]

Burud, Per-Erik (15.10.1962-13.07.2011)

Kjøpmann og bedriftsleder, f. og bosatt i Drammen. Sønn av kjøpmann Per H. Burud som grunnla og utviklet Ligo-kjeden i Drammen. Utdannet fra handelsgymnas og Kjøpmannsinstituttet. Ansatt i Ligo, butikksjef i Vårveien 20 og senere kjedeleder for Spar 1000-kjeden 1986-1989, regionsjef for Arena-kjeden i Hagen-gruppen i 1990. Gikk i januar 1991, sammen med Ligo-kollegaen Terje […]

Erling Sande A/S

Importselskap for motor- og fritidsprodukter, etablert i Oslo i 1932. I 2002 ble selskapet overtatt av Danvik Invest i Drammen (familien Helling, se også RSA) og virksomheten ble flyttet fra Ryen i Oslo til Gulskogen. I 2011 innviet selskapet nyoppført hovedkontor og sentrallager i Dråpen 12 i Kobbervikdalen, 7000 kvm. gulvflate. Selskapet er norsk eneimportør […]

Koneisto Norge A/S

Import- og handelsselskap. Stiftet i 1967 som norsk datterselskap og generalagent for det finsk-sovjetiske handelshuset OY Koneisto AB, etablert på 4,5 mål kommunal tomt i Svend Haugs gate 9 på Holmen, med innvielse 9. juli 1968. Fra starten bestod staben av tre sovjetrussere og ni nordmenn. Direktørtitlene ble fordelt på en sovjetrusser og en nordmann. […]

Bergheim Auto-Salg

Bilimportør og bilforhandler. Etablert i 1970 på et areal eid av Normann Planteskole, Åssiden, av Gunulf Bergheim (f. 1944, salgssjåfør for Drammens Is) og Bjørn Løwer. Startet som personlig eid foretak under navnet Autosalg – Bergheim og Løwer, året etter endret til A/S Auto-Salg. Drev opprinnelig kun med bruktbilsalg og flyttet høsten 1973 inn i […]

Otra Norge AS

Landsdekkende grossistselskap i elektromateriell, med sentrallager og hovedkontor i Nedre Eikervei 65 på Gulskogen, eid av det verdensomspennende grossistselskapet Sonepar.  Overtok i 1994 Ingeniør Grans (s.d.) grossistvirksomhet i elektromateriell (som da var avdeling av rørgrossisten Brødrene Dahl) og anlegg på Gulskogen. Otra Norge lagerførte pr. 2020 140 000 ulike artikler i et automatisert lager. Selskapet har […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet