Bakken, Jarle (2.9.1899-30.3.1935)

ARTIKKEL UNDER ARBEID Arkitekt. Tegnet noen av de mest fineste eksemplene på funkisarkitektur i Drammen, sammen med navn som Bjarne Thinn Syvertsen, Alf Bugge og Nils Boye. Født i Rygge i Østfold, flyttet som 4-åring til Bodø og senere arkitektstudier i Trondheim. Etter studiene praktiserte B. ett år i Viborg i Finland før han kom […]

Staalberg, Christian (1759-1812)

!!ARTIKKEL UNDER ARBEID!! Arkitekt og mannen bak noen av Drammens fremste eiendommer i tiden omkring 1800, Født i København, innskrevet som elev ved kunstakademiet som 14 åring i 1773. I 1775 avanserte han til Anden Architectur skoele, som var den egentlige arkitektundervisningen, under den kjente arkitekt Caspar Frederik Harsdorff. Der han oppnådde både den lille […]

Bergh-Berskaug

Oppført 1801 som lystgård for kjøpmann, trelasthandler og skipsreder Hans Kirkegaard og hans kone, Maren Flor Brun. Arkitekt var formodentlig Christian Staalberg. Maren og Hans døde i hhv. 1803 og 1808 og eiendommen ble overtatt av deres datter Marie og hennes mann Palle Rømer Fleischer, som i 1823 solgte den videre til trelasthandler Paul G. […]

Anker-Berskaug

Løkkebygning oppført 1781 for tobakksfabrikant Johan Fr. Berg. Solgt 1798 til krambodshandler Søren Paulsen, som drev en betydelig virksomhet fra sine lokaler i Øvre Storgate 55. Han fikk lagt om taket til moderne helvalm med kostbar, svartglassert takstein og han satte inn smårutete, engelske skyvevinduer. Disse var siste skrik i tiden omkring 1800, men var […]

Cappelen, Christine Marie von (21.09.1766-08.04.1849)

Norges første kvinnelige botaniker. Født i Drammen. Gift med Peder von Cappelen, en av byens ledende forretningsmenn. Han eide blant annet Eidsfos Jernverk fra 1795 til sin død i 1837. Familien bodde på hovedgården med sine døtre. Etter at Peder von Cappelen døde, var det Christine Marie som styrte jernverket. Hun utvidet hagen rundt hovedgården, […]

Günther, Gertrud (25.10.1911-28.12. 1992)

Lege og kvinnesaksforkjemper. Engasjert i Norsk Kvinnesaksforening, og særlig kjent som initiativtaker og medstifter av det som nå er Sex og Politikk. Født i Kristiania, der faren var tysk luthersk prest i den tyske menigheten, mens moren hadde tysk jødisk bakgrunn. Hun studerte først medisin i Tyskland, og interesserte seg også for psykoanalyse og filosofi. […]

NKLs krydderavdeling

Norges Kooperative Landsforening (NKL, fra år 2000 kalt Coop) oppførte i 1938/39 grossistlager for Buskerud og nordre del av Vestfold i Austadgaten 21. Lageret betjente i den første etterkrigstiden omtrent 55 kooperative butikker. I 1980 betjente lageret 79 kooperative butikker. Fra 1. januar i 1982 ble lagerfunksjonen overført til henholdsvis Oslo og Skien. Lagerlokalene ble […]

Langegården

Tollbugata 16B. Oppført på 1600-tallet. I 1720-årene bolig for Amtmand Just Must. Handelsgård 1782-1872 for Peder Søberg og Jens Lange. Christensen & co. 1923-2000.

Eckersberggården

Havnegata 61. Oppført 1830 i empirestil for trelasthandler og skipsreder Andreas Solberg. Seilmaker Ole A. Høeg fra 1870. Skipskaptein Harald Eckersberg fra 1914.

Jernstøberiets skole

Smedberget 9. Verksskole 1848-57 for barn av ansatte ved jernstøperiet. Hedensrud allmueskole 1858-85.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet