Strømsø prestegård

Tollbugata 60. Oppført etter bybrann 1695 og modernisert med ny fasade i 1760-årene som fortsatt er bevart. Marthe Cathrine Møller eide gården på slutten av 1700-tallet. Leiegård for kjøpmann Hans Bang i nabogården Tollbugata 62 tidlig på 1800-tallet. Kjøpt av Drammen kommune i 1827 og innredet til prestegård for presten til Strømsø kirke. Etter over […]

Drammen

  Drammen (Drofn, Drafn, Dramn) var oppr. navn på det vassdrag som løper fra Vikersund til Svelviksund (i dag Drammenselven og Drammensfjorden). Rundt 1600 fikk elven andre navn (Eikerelven, Storelven) og navnet D. ble deretter benyttet om det vi i dag kaller Drammensfjorden. På slutten av 1500-tallet fikk tollboden som ble anlagt navnet Drammen Tollbod, […]

Drammens kvindelige tjenerhjem

Tidl. Hjem for gamle veltjente tjenestepiker i Drammen. Stiftet 1897 ved at 15 damer og 9 herrer kom sammen etter initiativ fra fruene Louise Børresen f. Bache, Henriette Moltke-Hansen f. Juel og Tina Rolfsen, f. Steenstrup. Ved innsamling av midler fikk foreningen samlet nok penger til å oppføre en villa med 8 små leiligheter i […]

Wesman Brand, Oluf (1912-1994)

Industrileder og gårdbruker i Skoger. F. i Oslo. Handelsutdannet i Norge og universitetsutdannet i Sveits og Spania, cand. oecon. Praksis i bank, shipping og agentur, vesentlig i England. Praksis fra norske treforedlingsbedrifter. Overtok i 1947 Nordre Imjelt gård i Skoger etter sin far Gunnar Brand, oppr. fra Eggedal. Kontorsjef i Norsk Avispapir Kompani 1936-1939, avdelingssjef […]

Nedberg, Sverre (24.4.1886-1.3.1957)

Industrileder og forretningsmann, f. i Øvre Eiker, bosatt i Drammen 1909-1914 og fra 1926. Utd. Oslo Handelsgymnas, eksamen fra Friedrichs Polytechnikum i Cöthen, deretter et par års opphold i England. Funksjonær hos Svend Haug A/S i Drammen 1909-1914, kontorsjef Vestfos Cellulosefabrik A/S 1914-1916, kontorsjef Hamang Papirfabrik A/S 1916-1918, avdelingssjef i agenturfirmaet Niels Juul & Co […]

Gullsmed Johan Lund (11.9.1861-6.5.1945)

Gullsmed og medaljør, f. i Drammen, eget verksted i Ole Steens gate 3 etablert i desember i 1899. Utdannet som gullsmed hos O. Hæhre på Bragernes, der han arbeidet i ti år etter at han var utlært. Deretter ansatt som formann i siselør- og gravøravdelingen hos gullsmed David Andersen i Oslo, videreutdannet i 1889 (Statens […]

Sanitær Produkter A/S

Papirforedlingsindustri og handelsselskap i hygieneprodukter, etablert i 1970 av Ivar Peder Johansen og Ivar Johansen. Opprettet i 1970 produksjon av toalettpapir i et kjellerlokale leid av Heien Handelsforening på Lierskogen. Kjøpte i 1976 Drammen og Omlands Samvirkelags forretningsgård i Skogliveien 109 på Gulskogen og flyttet driften dit. Kjøpte i 1982 et industrilokale i tidligere Nøsted […]

NSB Kompetansesenter

Utdanningssenter for det statseide togselskapet Vy, Skogliveien 4 (tidl. del av jernbaneverkstedet på Sundland), bygget ut i flere etapper. Første del bestod av landets første togsimulatorsenter, åpnet 12. mai 2004. Denne delen var en avdeling av NSB-skolen, etablert i det tidligere kjeleverkstedet. Senteret bestod opprinnelig av seks togsimulatorer (herav en fullskala simulator for lok.førere) og […]

Eidsfos Verk godsvognfabrikk

Godsvognfabrikk på Sundland, rett vest for jernbaneverkstedet. Opprettet 1938 av Eidsfos Verk i Hof, med en verkstedhall på 1250 kvm. grunnflate. Bakgrunnen for etableringen var at verkets produksjon av godsvogner måtte flyttes på grunn av Eidsfosbanens nedleggelse. Bedriften startet med vognproduksjon i 1902. Vognfabrikken på Sundland produserte lukkede godsvogner (stykkgods) for Norges Statsbaner. I 1946 […]

Gro-komfyren

Komfyrprodusent i Drammen, etablert sommeren 1950 av Alf Berg og Niels Sofus Nielsen. Firmaet var personlig eiet under navnet Gro-komfyren, Berg og Nielsen. Høsten 1950 kjøpte Berg og Nielsen brakke nr. 13 i den nedlagte landssvikleiren på Gulskogen. Produktsortimentet bestod av «Gro» elektrisk komfyr med tre kokeplater/stekeovn og «Gro» fyringstilhenger for tilkopling til vedovn. I […]

Cookies | Personvern

bn