NKLs krydderavdeling

Norges Kooperative Landsforening (NKL, fra år 2000 kalt Coop) oppførte i 1938/39 grossistlager for Buskerud og nordre del av Vestfold, i Austadgaten 21. Lageret betjente rett etter krigen 55 kooperative butikker. I 1980 betjente lageret 79 kooperative butikker. Fra 1. januar i 1982 ble lagerfunksjonen overført til henholdsvis Oslo og Skien. Lagerlokalene ble omgjort til […]

Langegården

Tollbugata 16B. Oppfør på 1600-tallet. I 1720-årene bolig for Amtmand Just Must. Handelsgård 1782-1872 for Peder Søberg og Jens Lange. Christensen & co. 1923-2000.

Eckersberggården

Havnegata 61. Oppført 1830 i empirestil for trelasthandler og skipsreder Andreas Solberg. Seilmaker Ole A. Høeg fra 1870. Skipskaptein Harald Eckersberg fra 1914.

Jernstøberiets skole

Smedberget 9. Verksskole 1848-57 for barn av ansatte ved jernstøperiet. Hedensrud allmueskole 1858-85.

Rød gård

Øvre Eikervei 45. Lystgård for fremtredende byborgere på 1700-tallet. Bosted for Augustinus Kopperud, grunnlegger av Skoger Sparebank 1859. Hovedbygning oppført 1896 for Jørgen Kopperud.

Ordfører Lunds villa

Tollbugata 97. Oppført 1872 for skipsreder og trelasthandler Fredrik Adolf Kierulf. Skipsreder Carl O. Lund 1890-1938. Arkitekt Bernhard Geelmuyden, med tilbygg av arkitekt Henrik Bull 1904.

Neumanngården

Tollbugata 68. Oppført 1666 for Heinrich Meyer. Beryktet vertshus på 1600-tallet. Ombygd med ny 2. etasje for skipskaptein Ulrich Neumann. Bolig for skipskaptein og reder Andreas Neumann.

Overlegeboligen i Bergstien

Bergstien 24. Oppført 1915 for Drammen sykehus i nybarokk stil etter tegninger av arkitekt Christian Fredrik Arbo.

Mossegården

Øvre Storgate 47. Oppført 1839. Handelsgård for brennerieier Abraham Moss. Drammens Destillation 1874-1916. Produserte Drammens Aquavit. Lagret i byens største sjøbu.

Langeården

(ARTIKKEL KOMMER)

Cookies | Personvern

bn