Bragernæs Maskinverksted & Metalstøperi A/S

Etablert 1918 i Rådhusgaten 21 av Oskar Holst, Johan Olsen, Jørgen Jensen og Kristoffer Isaksen med en aksjekapital på kr. 10.000. Fremstilte maskiner og verktøy, papirforedlingsmaskiner, spesialmaskiner og -verktøy for plast og gummi. Fra begynnelsen var driften lagt an svært allsidig. På den ene siden med maskinreparasjoner og tjenester for den lokale industrien, leiestøpning og […]

Brødrene Elvestad luefabrikk

Grunnlagt 1922 i Hauges gate 4/6 av brødrene Birger og Thomas Elvestad. Birger Elvestad (f. 1887) var disponent ved Drammens Luefabrikk i tiden 1915-1922. Fabrikken fremstilte alle sorter luer for voksne og barn og beskjeftiget ca. 30 ansatte på slutten av 1930-årene, 40 ansatte på 1950-tallet. Thomas Elvestad døde i 1952 og bedriften gikk videre […]

B. Refsums Mek. Værksted og Metalstøberi

Etablert i 1887 av ingeniør Bodvar Refsum, etter at han over et par års tid hadde drevet mekanisk verksted på Kløfta, der Refsum-slekten hørte hjemme. Refsum var en begavet mann med solid teknisk bakgrunn. Allerede i 1885 ble han tilkjent patent på en gnistfanger for lokomobiler. Forut for etableringen hadde han i en årrekke studert […]

Drammens Glassverk (Drammens Glasværk)

I 1877/78 ble driften ved Tangens Glasværk (s.d.) gjenopptatt og omlagt til hvittglassproduksjon. Ombyggingen var ferdig i 1878 og driften kom i gang under navnet Drammens Glasværk, Daglig leder var brukspatron Kjellman fra Bromø. Det ble bygget et dampdrevet sliperi, og verket produserte serviseglass, karafler, belysningsglass, parfyme- og blekkflasker, m.m. På grunn av dårlig avsetning […]

Krystal Kem. Tekn. Fabr. A/S

Kjemisk-teknisk fabrikk, grunnlagt 27. april 1910 på Tjøme med Carl F. Muller Kittelsen som disponent. I 1922 flyttet bedriften til 1. Strøm Terasse i Drammen. Etter Muller Kittelsens død i 1935 ble ledelsen overtatt av sønnen, ing. Th. Kittelsen. Fabrikkens hovedproduksjon var harpiksbasert dispersjonslim for papirindustrien, dekstrinlim, platelim og spesiallim. I tillegg kom kaldtvannslim for trevare- og møbelfabrikker, vannglassfabrikasjon, treimpregneringsvæskene «Antisopp […]

National Industri A/S

I 1899 ble Drammens Elektriske Bureau grunnlagt av ing. Olaf Gotfred Thorkildsen (1879-1944). I 1913 forandret han firmanavnet til Elektrisk Industri, samtidig som han på Brakerøya lot oppføre Norges første metalltrådtrekkeri og transformatorfabrikk med tilhørende spinneri for dynamotråd og stav, samt apparatfabrikk. For første gang i Norge ble det her fremstilt isolert vær- og syrefast […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet